Hoạt động

7681168 Phần mềm tra cứu thông tin Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia.
"Phần mềm tra cứu thông tin Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp quốc gia" là một trong những sản phẩm có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc do Dự án phát triển GD THCS II và Viện KHGD Việt Nam triển khai theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự hợp tác của Cục di sản và thông tin di tích – Bộ VHTTDL. Các trường học trên cả nước nhận hỗ trợ chăm sóc di...