Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên MindMap For Edu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 555 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này