Gốc > Lý luận và thực tiễn >

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ​

Sử dụng iMindMap (phần mềm bản đồ tư duy), bảng tương tác thông minh 
hỗ trợ dạy học và công tác nghiên cứu khoa học

[IMG] 
Trung tâm Nghiên cứu Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học, Đồ chơi trẻ em tổ chức Báo cáo chuyên đề Sử dụng iMindMap, bảng tương tác thông minh hỗ trợ dạy học và công tác nghiên cứu khoa học

Người báo cáo: TS. Đặng Thị Thu Thủy, ThS. Lê Trung Thành, ThS. Vương Quốc Anh, KS. Nguyễn Sỹ Nam

Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thứ 5, từ 9 đến 11 giờngày 24 tháng 4 năm 2014 

- Địa điểm: tại Trung tâm Nghiên cứu Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học, Đồ chơi trẻ em; số 62 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội. 

- Vào cửa tự do, không cần đăng ký trước 

Trung tâm trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, các giáo viên trong và ngoài Viện quan tâm chuyên đề trên đến dự (Đề nghị các đồng chí mang laptop nếu có).

Trung tâm NC CSVC, TBDH, ĐCTE

GIÁM ĐỐC

TS. Đặng Thị Thu Thủy
 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Thông tin chung

Địa chỉ: 62 Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 38642687
Thư điện tử: thietbidayhoc@vnies.edu.vn


Nhắn tin cho tác giả
Ngô Văn Chinh @ 14:28 22/04/2014
Số lượt xem: 6429
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Mến)
Avatar

Mời các thầy cô tham dự chuyên đề: Sử dụng iMindMap (phần mềm bản đồ tư duy), bảng tương tác thông minh hỗ trợ dạy học và công tác nghiên cứu khoa học

Vào cửa tự do!

 
Gửi ý kiến